Правила

Яз. АРНАУТ ДЕРЕ 2

Язовирът е предназначен единствено и само за риболов на трофейни шарани! Не се толерират шумните компании, непристойното поведение и неспазването на правилата на язовира. Всеки, който наруши правилата, ще бъде помолен да напусне територията на водоема

 

ПРАВИЛА:

 • До риболов се допускат САМО риболовци с подходящо за трофеен риболов оборудване;
 • Всеки риболовец може да използва максимум 3 въдици.
 • При риболов се използват само безопасни монтажи, с не повече от една кука ;
 • Минимален размер на кордата – 0.40 мм.
 • Размер на куката -No4 и No 6
 • Използването на лийдкор и шок лидер се забранява.
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е използването на противооплитаща шлауфка, минимум 40 см, без значение дали е утежнена или не!
 • Изваждането на рибата от водата става задължително с карп сак, независимо от размера й. Шаранът се кепва. Кепът се разглобява, и докато е във водата, се слага в карп сака. След което се пренася с карп сака до карп люлката.
 • Пипането на рибата се разрешава само с мокри ръце;
 • Задължително е ползването на карп люлка, която трябва да е чиста и добре навлажна преди полагането на риба
 • Риболовът се извършва в обособените за това места;
 • За всяка уловена риба с размер над 5 кг задължително се уведомява Управата. Разрешено е поставянето й в карп люлка до пристигане на член на Управата за заснемане, с цел водене на статистика;
 • Разрешената дълбочина за нагазване в язовира с цел кепване на рибата е до 1 м.
 • Всяка уловена риба се третира с антибиотик по всички места, които имат нужда; по тялото и устата на екземпляра. При наличие на големи рани или видими наранявания моля, уведомете незабавно Управата преди да пуснете рибата.
 • Антибиотикът се предоставя безплатно на язовира и се използва единствено и само този!
 • Позволява се нанасянето на стръв и захранване с радио управляеми лодки.
 • Позволена стръв за използване на язовира – топчета от висок клас и пелети, продавани на язовира. Забранено е използването на: изкуствени примамки (силиконова царевица, повдигачи и пр.), неразтворими поп-ъпи, семена (царевица, тигров фъстък и пр.) за стръв – при скъсване на монтаж с подобен тип примамки, остават в язовира и се превръщат във “вечният ловец” до момента на счупване на куката. 100% нездравословно за рибата!
 • За дневен риболов – настаняването на секторите става всеки ден през светлата част на деня (летен сезон от 06:00- 20:00ч, зимен сезон от 08:00-16:00ч.). Посетителите задължително пристигат първо при Управата.
 • За денонощен риболовен излет – настаняването става в 13.00 ч, а напускането на сектора е в 12.00 ч на следващият ден. Възможно е настаняването да стане 1 час преди посоченото време, както и да се напусне сектора 1 час след посоченото време, ако никой няма на сектора. Извън посоченото време всеки допълнителен час се заплаща съобразно цената на заетия сектор!
 • Резервация на сектор за 12 ч или 24 ч през активния риболовен сезон, се извършва един ден предварително!
 • При напускане на водоема задължително се уведомява Управата на язовира.
 • При освобождаване на сектора посетителите задължително уведомяват Управата, когато започват да прибират своя багаж, като човек от управата трябва да присъства на целия процес. При неспазване на правилото Управата си запазва правото на щателна проверка (разформироване на целия багаж)
 • ВАЖНО!!! За сведение на всички посетители на яз. Арнаут дере 2, с. Драганово, всяко риболовно място се ползва от риболовец+един придружител (допускат се и деца на риболовеца). Всеки посетител извън посоченото ограничение, заплаща такса 100 лв.
 • Присъстващите и пребиваващите други лица (придружители), освен риболовеца са длъжни да спазват настоящите правила и риболовеца е солидарно отговорен с тях за спазването им;

 

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА:

 • Нарушаване спокойствието и риболова под каквато и да е форма на останалите посетители на язовира;
 • Носене и употреба на огнестрелно оръжие, въздушни пушки и пистолети;
 • Вдигането на шум – музика, висок говор и викане, изстрели, ненужно пляскане във водата и всякакви други шумове, по преценка на Управата;
 • Да риболовстват деца под 16 год. без придружител;
 • Сечене на дървета и храсти;
 • Изхвърлянето на отпадъци във водата и по брега;
 • Ползването за стръв и захранка на развалени и негодни протеинови топчета, пелети, захранки и др.;
 • Използването на химически съставки в захранката, които не са разрешени;
 • Къпането във водоема;
 • Паленето на огън;
 • Разхождането на кучета на територията на язовирите;
 • Паркирането на транспортни средства извън предназначените за това места.

АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО:

 • Прихващането на рибата откъм очите и хрилете и откачването на куката със забранени средства;
 • Убиването на риба по какъвто и да е повод.
 • Пренасянето на рибата.
 • Безотговорното отношение към рибата (грубо вадене, хващане за очи и хриле, връзване, нараняване, ползване на клещи за откачане, вдигане на рибата високо и т.н.)

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

 • Да се обаждате при наличие на болни и повредени риби;
 • Да пазите касовият бон до края на риболова за деня;
 • Да не оставяте риболовните си принадлежности без надзор (за загубени вещи всеки сам си носи отговорност);
 • Всеки риболовец е отговорен за своето поведение по време на престоя му;
 • Кепът винаги да е мокър и с подходящи размери.

Права и задължения на персонала:

 • Персоналът на язовира има право по всяко време да предупреди всеки риболовец за направените грешки и да го посъветва;
 • Персоналът на язовира има право по всяко време да извърши контрол на риболовците с цел спазване на правилата. За нарушение на правилата следват предупреждения и ако се продължи с нарушението, нарушителите се отстраняват от язовира.
 • При напускане на язовира багажът се проверява от персонала.

ВНИМАНИЕ:

 • Допускането и оставането на всеки посетител на водоема не зависи само от заплащането на таксата, а от съобразяването му с настоящите Правила. В случай, че даден посетител не би изпълнявал Правилата (поради липса на подходящо оборудване, несъгласие с Правилата, явно нетрезво състояние, арогантно поведение, предварителна информация за посетителя и др.), си запазваме правото да не го допуснем до водоема.
 • В случай, че забележим ползване на практики и/или каквото и да е оборудване , които са неприемливи от гледна точка на опазване на природата, водоема и/или живота и здравето на рибата, си запазваме правото да ги забраним на място, независимо че не са описани в Правилата.
 • Оставането на водоема, след като сте запознати с Правилата, означава, че ги разбирате и приемате безусловно, като при нарушаването им сме в правото си да прекъснем Вашият риболовен излет .
 • При нарушение на Правилата, включваме нарушителя в графа „Нежелани посетители” и няма да се допуска повече на водоема.
 • Убита риба, по вина на риболовеца, се заплаща, както следва:

до 5кг – 20.00 лв/кг;

от 5 кг до 10 кг – 30 лв/кг

над 10 кг – 50.00 лв/кг

над 20 кг – 100.00 лв/кг

Изберете дата за резервация

Изберете сектор от картата

Zones

Изберете сектор от картата